23°C

Facebook

6. hét - Konjunktionen - Wortfolge II. (Kötőszók, szórend)

Az előző alkalommal átnéztük az egyenes és a fordított szórendet. Ez a lecke az alárendelő kötőszavakkal foglalkozik.

Az alárendelő kötőszók mellékmondatot vezetnek be, és mindig mellékmondati szórernddel állnak.

Az alárendelő kötőszók mellékmondatot főmondattal, valamint mellékmondatot mellékmondattal kötnek össze, ha az egyik a másiknak alá van rendelve.

A mellékmondati szórend népszerű neve:

Idetartozó kötőszók:
• dass /hogy/
• weil /mert/
• ob /vajon, -e/
• obwohl /habár/
• wenn /ha, amikor/
• als /amikor/
• während /mialatt/
• bevor /mielőtt/
• bis /amíg/
• seitdem /mióta/
• da /mivel/
• falls /abban az esetben/
• damit /abból a célból/
• W - Fragen /wer, was, wo, wann, stb./

Fontos!

• A német nem halmozza a kötőszavakat!

• Ha az állítmány több részből áll, a ragozott rész az utolsó az alárendelő-mellékmondatban.
z.B.: Er sagt, dass er um 5 Uhr aufgestanden ist.

• Az alárendelt mondatok megfordíthatók.

Ha a mellékmondatot előrehozzuk, a vessző két oldalán állítmány áll kötelezően!

Aktuális ajánlatok [x]

Ajánlott lap.hu oldalak: